• اوقات کاری : 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر

اعتبار دهی اسناد بیرون مرزی

اعتبار دهی اسناد بیرون مرزی

# موارد لازم جهت اعتبار دهی اسناد نمونه
1 اسناد تحصیلی داخلی
2 اسناد تحصیلی بیرون مرزی
3 وکالت نامه
4 هر آن اسناد که به اعتبار دهی ضرورت دارد