• اوقات کار : 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر

در باره ما

در باره ما

اداره ثبت مرکزی در سال ۱۳۸۷ در چوکات وزارت صنعت و تجارت  تحت عنوان ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی ، مشاغل و مالکیت فکری ایجاد گردیده که بعدآ طی سال ۱۳۹۲ بعد از ادغام با ریاست جواز نامه وزارت صنعت و تجارت تحت عنوان ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری فعالیت خویش را به پیش برده و بعدآ‌به اساس هدایت فرمان شماره ۱۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری بخش جواز نامه های اداره ایسا نیز با این اداره ادغام یافته است.

 همچنان به اساس هدایت فرمان شماره ۲۹۴۳ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مرکز واحد خدمات (One Stop Shop) نیز در چوکات این اداره ایجاد گردیده است.

اداره ثبت مرکزی منحیث یگانه مرجع ثبت و صدور جواز تشبث، ثبت علایم تجارتی، اختراعات، نشانه های جغرافیایی مکلف به تطبیق  پاره از قوانین تجارتی  در کشور میباشد و متعهد است تا ارائه خدمات ارزنده و سهولت های لازم را برای مراجعین خویش مهیا سازد،  به منظور تحقق این هدف  در حد توان کارهای مثمری انجام پذیرفته داده است.