• اوقات کار : 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر
single-img-five

در باره ما

اداره ثبت مرکزی در سال ۱۳۸۷ در چوکات وزارت صنعت و تجارت  تحت عنوان ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی ، مشاغل و مالکیت فکری ایجاد گردیده که بعدآ طی سال ۱۳۹۲ بعد از ادغام با ریاست جواز نامه وزارت صنعت و تجارت تحت عنوان ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری فعالیت خویش را به پیش برده و بعدآ‌به اساس هدایت فرمان شماره ۱۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری بخش جواز نامه های اداره ایسا نیز با این ا ...
بیشتر..

157,000

مجوزهای ثبت شده

18

مرکز واحد خدمات

خدمات ما

مرکز واحد خدمات

مرکز واحد خدمات در سال 1396به اساس حکم شماره ۲۹۴۳ مقام عالی ریاست ج.ا.ا در چوکات اداره ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت ایجاد گردید, و در تشکیل سال 1398 اداره ثبت مرکزی به ریاست مرکز واحد خدمات ارتقا یافت.
هدف ایجاد مرکز واحد خدمات:
این مرکز به تاسی از تعهدات دولت ج.ا.ا به منظور بهبود امور، تشویق سرمایه گذاری، ساده سازی پروسه های صدور جواز از جانب ادارات دولتی و مدیریت بهتر و انسجام بهتر ارایه خدمات سریع و موثر تحت چتر واحد ایجاد گردیده است.